Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

               Laatimispäivä

                12.11.2018              

1 Rekisterin- pitäjä

          Motoxi Finland Oy

          Itsenäisyydenkatu 59

          28100 Pori

          Muut yhteystiedot

          (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

          Rainer Gustafsson

          pori@motoxi.fi

3 Rekisterin nimi

          Motoxi Finland Oy:n asiakasrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus               

          Asiakassuhteen hoitaminen.

          Asiakasviestintä.

          Tuotteiden ja palvelujen markkinoiminen ja myynninedistäminen

          Tuotteiden ja palvelujen myyminen

          Reklamaatioiden ja lisäpalvelupyyntöjen hoitaminen ja toteuttaminen

          Laskutus ja muut taloudelliset toimenpiteet

5 Rekisterin tietosisältö

           Nimi

           Postiosoite

           Sähköpostiosoitteet

           Puhelinnumero

           Tilaushistoria

6 Säännönmukaiset tietolähteet                         

          Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset        

          Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolisille tahoille

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

          Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

           A Manuaalinen aineisto

           Yrityksen manuaaliset aineistot säilytetään lukittuna olevassa tilassa

           B atk:lla käsiteltävät tiedot

           Tietoturvatoimenpiteet käsittävät, muun muassa, asianmukaiset palomuurijärjestelyt,

           palvelinten fyysisen suojaamisen, lukitut tilat ja varmuuskopiointi.

           Tiedostot eivät kuitenkaan ole luokiteltu salassa pidättäviksi

           Kaikki tiedostot ovat salasanoilla suojattu.

           Yrityksen www. sivut ovat salasanalla suojattu

           Yrityksen vastuuhenkilöiden yhteistiedot voidaan julkaista yrityksen julkisilla   www-sivuilla

           Yrityksen oman päätöksen mukaisesti

10 Tarkastus- oikeus

           Jokaisella jäsenellä on oikeus tarkastaa ja muuttaa henkilörekisteriin tallennetut    tietonsa

           Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään kirjallisesti tai sähköisin menetelmin

           yhteystiedot ovat  selosteen alussa.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

           Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus.

           Käyttääkseen oikeuksiaan rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään kirjallisesti tai   

           sähköisin menetelmin yhteystiedot ovat tämän selosteen alussa

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet                

           Henkilötietojen antaminen rahoitus /kauppasopimuksen tarpeisiin on pakollista. Muihin tarkoituksiin tietoja

           ei ole pakko antaa, tällöin rekisterinpitäjä ei kuitenkaan voi taata tuotteiden tai palveluiden saatavuutta

           tai laatua.